Služby

Nabízíme kompletní dodávky a montáže klimatizačních zařízení pro bytové jednotky, rodinné domy i kanceláře.

Nabízíme dodávky a montáže vzduchotechnických zařízení , dodávky a montáže vzduchotechnického potrubí vč. koncových elementů.

Součástí námi nabízených služeb je pravidelné provádění záručních a pozáručních servisů a kontrol klimatizačních i vzduchotechnických jednotek a provádění revizí.

Nabízíme dodávku a montáž tepelných čerpadel do dotačního programu. Jsme registrovaný dodavatel Dotačního programu nová zelená úspora.