Tepelná čerpadla Power Inverter

Tepelná čerpadla od Mitsubishi Electric nyní nabízejí energeticky úspornější provoz. Podle nové směrnice ErP dosahují energetickou třídu A+/A++. Topný faktor (COP), dosahuje hodnoty až 4,8 při podmínkách A7 / W35 (podle DIN EN 14511). Rozsah topných výkonů venkovních jednotek z řady Power Inverter je od 4 do 16 kW. Tato tepelná čerpadla jsou ideálním řešením pro použití v pasivních, nízkoenergetických a menších rodinných domech 

Nejnovější technologie se širokým uplatněním Efektivnějšího provozu bylo dosaženo pomocí nových typů kompresorů Hermetic twin rotary a Hermetic scroll od Mitsubishi Electric a optimalizací výparníků. S použitím speciálního zásobníku chladiva, který je určen k podchlazení chladiva a dvou individuálně elektronicky řízených expanzních ventilů, pracují jednotky vždy za optimálních podmínek. Díky speciálně upraveným lopatkám ventilátorů se snížila maximální hladina akustického tlaku. Spolu s možností dlouhého vedení chladiva a velmi malé hmotnosti jednotek je umožněno snadné umístění v okolí vytápěného objektu. Rozsah použití je velmi široký a garantován je od teploty venkovního vzduchu -25°C do +35°C.

STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS TEPELNÝCH ČERPADEL POWER INVERTER: 

- Rozsah topných výkonů od 6 kW do 25 kW 

- Topný faktor (COP) Až 4,8 při A7 / W35 podle DIN EN 14 511 

- Podle ErP dosahují energetické třídy A+/A++ 

- Garantovaný operační rozsah od -25°C do +35°C 

- Při -15°C dosahují stále 75% nominálního topného výkonu 

- Maximální hladina akustického tlaku 45 až 54 dB 

- Výstupní teplota vody až 60°C